تبلیغات

این وبلاگ از الان به تمام بازدیدکننده گان خود خبر میدهد که از این به بعد این وبلاگ،وبلاگ ترفداران بارسلونا است.

همه چیز برای دانلود همه چیز برای دانلود - ویندوز 7 کیمیاگر R2
 

ویندوز 7 کیمیاگر R2

نویسنده: hosein sohrabi

 

www.biatodownload.com |  ویندوز 7 کیمیاگر R2

 ویندوز 7 کیمیاگر R2

www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. ایزو حجم : 2.46 گیگابایت
www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. بر اساس ویندوز 7 نهایی 32bit (RTM).
www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. با آخرین hotfixes و تکه های به روز شده.
www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. فایل uxtheme کژنهدار برای حمایت از حزب 3rd تم ها.
www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. کوکی ها Dremescene (فیلم Dreamscene شامل نمی شود)
www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. شامل تاسیسات
www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. نگاهی جدید با تم ها ، نمایه ها ، روی صفحه نمایش & ورود.
www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. جدید روی صفحه نمایش & ورود (شامل تعویض & ورود در منوی شروع).
www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. آیکون پیش فرض جدید.
www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. گرفتن پشتیبان از سیستم اصلی پیروزی 7 فایل در پوشه دسکتاپ با دستورالعمل (اگر اینکار را نکنید چون نگاه از پیش تعریف شده ، که در زمان من بسیاری از تلاش برای تغییر همه چیز را با دست)
www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. خودکار فعال سازی (activators اضافی شامل جدید در پوشه دسکتاپ اگر اجازه داده می شود نه به طور خودکار در & ورود اولین فعال).
www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. برای عملکرد بهتر Tweaked (UAC غیر فعال شده ، نگاهی مالکیت ، نمایش فایل و غیره ضمیمهها).
www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. برنامه های اضافی اضافه شده.
در طول راه اندازی خواسته خواهد شد که به محصول را وارد کنید / سریال اصلی ، جست و خیز که روی صفحه نمایش انجام هر چیز دیگری دست نزنید -- مطبوعات در آینده
www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. و...

معادل انگلیسی:

Windows 7 Alchemist R2 | 2,46 GB

www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. ISO Size: 2.46 GB
www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. Based on Windows 7 Ultimate 32bit (RTM).
www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. Updated with latest hotfixes and patches.
www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. Patched uxtheme files for 3rd party themes support.
www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. Enabled Dremescene ( Dreamscene videos not included )
www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. Included Utilities
www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. New look with themes, icons, logon screen.
www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. New Logon screen ( logon changer included in start menu ).
www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. New default Icons.
www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. Backup of original Win 7 system files in desktop folder with instructions (if you don’t like the predefined look-which took me lot of effort to change everything by hand)
www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. Automatic Activation ( Extra new activators included in desktop folder if it won’t get activated automatically at first logon ).
www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. Tweaked for better performance (UAC Disabled, Take Ownership, Show File Extensions etc).
www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. Added extra applications.
During Setup will be asked to enter Product/Serial Key, skip that screen don’t touch anything else – press on next

برای دانلود به ادامه مراجعه کنید

تغییرات :

www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. را نسبت به اولین نسخه نهایی ویندوز 7 کیمیاگر ، این سیستم عامل نگهداری قطعات بیشتر است و هنوز در اندازه کوچکتر.
www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. مرکز رسانه ها ، و همه زبان ها حذف نیست.
نگاه با آیکون بسیار محبوب ساخته شده توسط Brsev و سبک aero بهبود modded شده است. برای کسانی که می خواهند به بازگشت به طور پیش فرض پیروزی 7 نگاه است پوشه پشتیبان در پوشه رومیزی وجود دارد "amc" با دستورالعمل داخل.
www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. کوچک "unkown" اشکال پوشه بر روی میز کار از نسخه قبلی شده است ، برداشتن
www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. به روز رسانی ها مایکروسافت همه مهم / hotfixes هستند از قبل نصب شده ، نیازی به نصب اضافی را از دسکتاپ
www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. به موازات حساب مدیر است برداشته شود ، تا کاربر به طور خودکار با حقوق مدیر
www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. اضافه addon تم ها به دلیل مشکل حذف شده است ، messing پیش فرض پیروزی 7 تم ها. در عوض چند تم جدید محبوب اضافه کنی. آیا می توانم themepacks خود را به عنوان سیستم uxtheme کژنهدار نصب

حذف قطعات

www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. لوازم جانبی
www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. بازی - صندوق بازی ها
www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. بازی - حق بیمه صندوق بازی ها
www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. پشتیبانی گفتار
www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. خوش آمدید مرکز
www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. چند رسانه ای
www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. موسیقی و کلیپ های نمونه
www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. محافظ صفحه 
www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::.  سیستم
www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. زبان برای تلفن های موبایل

خدمات tweaked به کاربر و یا غیر فعال :

نمابر = غیرفعال
MCX2SVC = خودکار
NETTCPPORTSHARING = دفترچه راهنما
REMOTEREGISTRY = غیرفعال
SHAREDACCESS = دفترچه راهنما
WBIOSRVC = غیرفعال
WERCPLSUPPORT = غیرفعال
WINDEFEND = غیرفعال
WSEARCH = غیرفعال

خدمات می توانند دستکاری ( "خودکار" ، "فعال" ، "غیر فعال") در شروع اجرا (و یا وسایل جانبی - فرمان) -- services.msc را تایپ کنید. یا می توانید واژهنامه tweaking استفاده کنید. برخی از واژهنامه مفید می تواند در این سیستم عامل در پوشه دسکتاپ یافت می شود "amc"

به روز رسانی ها مایکروسافت یکپارچه :

WUClient - SelfUpdate - ActiveX.cab
WUClient - SelfUpdate - Aux - TopLevel.cab
WUClient - SelfUpdate - هسته - TopLevel.cab
Windows6.1 - KB123334 - x86.msu
Windows6.1 - KB123456 - v2 - x86.msu
Windows6.1 - KB674101 - x86.msu
Windows6.1 - KB674103 - x86.msu
Windows6.1 - KB675605 - v2 - x86.msu
Windows6.1 - KB675606 - x86.msu
Windows6.1 - KB947821 - v2 - x86.msu
Windows6.1 - KB954664 - x86.msu
Windows6.1 - KB958488 - v6001 - x86.msu
Windows6.1 - KB958559 - WindowsVirtualPC - x86.msu
Windows6.1 - KB968771 - x86.msu
Windows6.1 - KB970413 - v2 - x86.msu
Windows6.1 - KB972831 - v3 - x86.msu
Windows6.1 - KB973525 - x86.msu
Windows6.1 - KB973529 - x86.msu
Windows6.1 - KB973751 - x86.msu
Windows6.1 - KB973874 - x86.msu
Windows6.1 - KB973874 - x86.msu.msu
Windows6.1 - KB974039 - v2 - x86.msu
Windows6.1 - KB974176 - x86.msu
Windows6.1 - KB974204 - v2 - x86.msu
Windows6.1 - KB974259 - x86.msu
Windows6.1 - KB974327 - x86.msu
Windows6.1 - KB974332 - v1.1 - x86.msu
Windows6.1 - KB974332 - x86.msu.msu
Windows6.1 - KB974431 - x86.msu
Windows6.1 - KB974455 - x86.msu
Windows6.1 - KB974476 - v2 - x86.msu
Windows6.1 - KB974537 - x86.msu
Windows6.1 - KB974560 - v2 - x86.msu
Windows6.1 - KB974571 - x86.msu
Windows6.1 - KB9745986.msu
Windows6.1 - KB974624 - x86.msu
Windows6.1 - KB974638 - v2 - x86.msu
Windows6.1 - KB974639 - x86.msu
Windows6.1 - KB974912 - x86.msu
Windows6.1 - KB974940 - v4 - x86.msu
Windows6.1 - KB975053 - x86.msu
Windows6.1 - KB975214 - x86.msu
Windows6.1 - KB975243 - x86.msu
Windows6.1 - KB975415 - x86.msu
Windows6.1 - KB975467 - x86.msu
Windows6.1 - KB975469 - x86.msu
Windows6.1 - KB975496 - x86.msu
Windows6.1 - KB975499 - x86.msu
Windows6.1 - KB975599 - x86.msu
Windows6.1 - KB9756886.msu
Windows6.1 - KB975762 - x86.msu
Windows6.1 - KB975777 - x86.msu
Windows6.1 - KB9757786.msu
Windows6.1 - KB9758586.msu
Windows6.1 - KB975921 - x86.msu

با hotfixes جدید یکپارچه ساخت 7600.16385 از پیروزی 7 هسته RTM به 7600.16399 به روز شده است

Addons یکپارچه :

DreamScene برای ویندوز 7 (به reg نیشگون گرفتن و کشیدن به پذیرفتن DScene)
تعویض & ورود
فایرفاکس 3.5.3
7 - پستی
ادوبی فلش پلیر ActiveX 10.0.32.18
ادوبی شوک پخش 11.5.1.601
Autoruns 9.55_Windows7 کنترل پنل AddOn
CCleaner 2.24.1010
پردازنده Ž 1.52.2 - x86 Windows7 کنترل پنل AddOn
CmdOpen2.0.3.0
CoreTemp 0.99.5.27 x86 Windows7 اضافه کردن در کنترل پنل
دی وی دی Decrypter 3.5.4.0
Foxit خواننده 3.1.1.0928
آنتی ویروس - Ž 0.3.5 Windows7 کنترل پنل AddOn
HDTune 2.5.5.0 Windows7 کنترل پنل AddOn
HWMonitor 1.1.4.0 Windows7 کنترل پنل AddOn
HashCheck 2.1.11.1
ImgBurn 2.5.0.0
جاوا 6 به روز رسانی 16
مایکروسافت هولدم (روباز) 6.0.6000.17034
مایکروسافت Silverlight 3.0.40818.0
Notepad2 4.0.22.5
کامپیوتر جادوگر 2009.1.9.0 Windows7 کنترل پنل AddOn
RunAlyzer 1.6.1.24 Windows7 کنترل پنل AddOn
راه اندازی کنترل پانل 2.8 Windows7 کنترل پنل ddOn
SnakeCracker 'sGadgets خوانده
TCPIP پچ
Termsrv پچ

Aplications خاموش و Hotfixes یکپارچه

نصب در طول فاز "پنجره ها می باشد تنظیمات خود را نهایی" :

AdobeAIR
AdobeShockwave
DirectX9 یدلایمخیرات اوت
RedDXManaged 1.1.0
فایرفاکس PluginWMP
FoxitReader
Ghostscript
Java6u16
PADockV2
PDFCreator
QuickTime
UltraISO.Premium.9.3.5.2716
Win7codecs v138
ویرایشگر - v3.90 - x86
ویندوز 7 - مدیریت - v1.1.3 - x86
WindowsLiveMovie
WindowsLivePhotoGallery
XnViewMP021
زنده msn مسنجر 9 X86
npp.5.4.5.Installer
vbrun60sp3
vcredist x86
SuperMSVCR8
hotfix PlayReadyPCKB971012v13
ویندوز - KB890830 - v2.14 - x86 hotfix
Windows6.1 - KB970363 - x86 hotfix

نمونه تصویر :

www.biatodownload.com |  ویندوز 7 کیمیاگر R2

www.biatodownload.com |  ویندوز 7 کیمیاگر R2

www.biatodownload.com |  ویندوز 7 کیمیاگر R2

 

www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. قیمت: رایگان
www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. دانلود - 2.46 گیگابایت |
Hotfile
www.biatodownload.com | قدرتمندترین سایت دانلود و سرگرمی::. منبع:WWW.NEWS-DOWNLOAD.MIHANBLOG.COM

 

() نظرات

منابع اصلی این وبلاگ

WwW.FcBarcelona.ir

WwW.GSM.ir

WwW.BiaToDownload.ir