تبلیغات

این وبلاگ از الان به تمام بازدیدکننده گان خود خبر میدهد که از این به بعد این وبلاگ،وبلاگ ترفداران بارسلونا است.

همه چیز برای دانلود همه چیز برای دانلود - اطلاعات در مورد ذوب آهن
 

اطلاعات در مورد ذوب آهن

نویسنده: hosein sohrabi

 

آمار مربوط به عملکرد تیم : ذوب آهن اصفهان
دور رفت : تعداد برد ها : 8 تعداد تساوی ها : 6 تعداد باخت ها : 2
دور برگشت : تعداد برد ها : 0 تعداد تساوی ها : 0 تعداد باخت ها : 0


تعداد بیشترین بردهای متوالی : 3
تعداد بیشترین تساوی های متوالی : 2
تعداد بیشترین باخت های متوالی : 1
تعداد بیشترین بازی های متوالی که تیم نباخته است : 5
تعداد بیشترین بازی های متوالی که تیم مساوی نکرده است : 3
تعداد بیشترین بازی های متوالی که تیم نبرده است : 4

بیشترین گل زده در بازی های :
با 5 گل زده در بازی با استقلال اهواز
با 3 گل زده در بازی با استیل آذین تهران
با 3 گل زده در بازی با سایپای کرج

قاطع ترین برد در بازی های :
با 3 گل اختلاف در بازی با سایپای کرج
با 3 گل اختلاف در بازی با استقلال اهواز
با 2 گل اختلاف در بازی با مقاومت سپاسی شیراز

بیشترین گل خورده در بازی های :
با 5 گل خورده در بازی با مس کرمان
با 2 گل خورده در بازی با راه آهن تهران
با 2 گل خورده در بازی با استقلال اهواز

بدترین باخت در بازی های :
با 3 گل اختلاف در بازی با مس کرمان
با 1 گل اختلاف در بازی با راه آهن تهران


آمار بازی های خانگی
تعداد برد ها : 6 تعداد تساوی ها : 2 تعداد باخت ها : 1
امتیاز به دست آمده در خانه : 20 امتیاز
تعداد گل های زده در خانه : 17 گل
تعداد گل های خورده در خانه : 7 گل
تفاضل در خانه : 10+

تعداد بیشترین بردهای متوالی خانگی : 2
تعداد بیشترین تساوی های متوالی خانگی : 1
تعداد بیشترین باخت های متوالی خانگی : 1
تعداد بیشترین بازی های متوالی خانگی که تیم نباخته است : 6
تعداد بیشترین بازی های متوالی خانگی که تیم مساوی نکرده است : 3
تعداد بیشترین بازی های متوالی خانگی که تیم نبرده است : 2

آمار بازی های بیرون از خانه
تعداد برد ها : 2 تعداد تساوی ها : 4 تعداد باخت ها : 1
امتیاز به دست آمده در خارج از خانه : 10 امتیاز
تعداد گل های زده در بیرون از خانه : 9 گل
تعداد گل های خورده در بیرون از خانه : 9 گل
تفاضل در بیرون از خانه : 0

تعداد بیشترین بردهای متوالی بیرون از خانه : 1
تعداد بیشترین تساوی های متوالی بیرون از خانه : 3
تعداد بیشترین باخت های متوالی بیرون از خانه : 1
تعداد بیشترین بازی های متوالی بیرون از خانه که تیم نباخته است : 4
تعداد بیشترین بازی های متوالی بیرون از خانه که تیم مساوی نکرده است : 2
تعداد بیشترین بازی های بیرون از خانه خانگی که تیم نبرده است : 4


رده بندی تیم :ذوب آهن اصفهان
هفته ی : 1 ---> رده ی : 1
هفته ی : 2 ---> رده ی : 2
هفته ی : 3 ---> رده ی : 1
هفته ی : 4 ---> رده ی : 1
هفته ی : 5 ---> رده ی : 2
هفته ی : 6 ---> رده ی : 4
هفته ی : 7 ---> رده ی : 3
هفته ی : 8 ---> رده ی : 3
هفته ی : 9 ---> رده ی : 3
هفته ی : 10 ---> رده ی : 3
هفته ی : 11 ---> رده ی : 3
هفته ی : 12 ---> رده ی : 4
هفته ی : 13 ---> رده ی : 4
هفته ی : 14 ---> رده ی : 3
هفته ی : 15 ---> رده ی : 3
هفته ی : 16 ---> رده ی : 2

ترین های ذوب آهن اصفهان در رده بندی
بهترین رده : 1 در هفته ی : 1
بدترین رده : 4 در هفته ی : 13
بیشترین تعداد صعود متوالی در جدول : 1
بیشترین تعداد عدم تغییر متوالی رده در جدول : 4
بیشترین تعداد نزول متوالی در جدول : 2
بیشترین صعود در جدول : 1 رده
بیشترین سقوط در جدول : 2 رده
امکان صعود در جدول رده بندی در هفته ی 17 : 1 رده
امکان نزول در جدول رده بندی در هفته ی 17 : 2 رده
تعداد دفعات حضور در رده ی 1 = 3
تعداد دفعات حضور در رده ی 2 = 3
تعداد دفعات حضور در رده ی 3 = 7
تعداد دفعات حضور در رده ی 4 = 3
تعداد دفعات حضور در رده ی 5 = 0
تعداد دفعات حضور در رده ی 6 = 0
تعداد دفعات حضور در رده ی 7 = 0
تعداد دفعات حضور در رده ی 8 = 0
تعداد دفعات حضور در رده ی 9 = 0
تعداد دفعات حضور در رده ی 10 = 0
تعداد دفعات حضور در رده ی 11 = 0
تعداد دفعات حضور در رده ی 12 = 0
تعداد دفعات حضور در رده ی 13 = 0
تعداد دفعات حضور در رده ی 14 = 0
تعداد دفعات حضور در رده ی 15 = 0
تعداد دفعات حضور در رده ی 16 = 0
تعداد دفعات حضور در رده ی 17 = 0
تعداد دفعات حضور در رده ی 18 = 0

 

() نظرات

منابع اصلی این وبلاگ

WwW.FcBarcelona.ir

WwW.GSM.ir

WwW.BiaToDownload.ir